Home » Greenline Blog » Greenline blog

Categorie: Greenline blog

kaliumtekorten

Uw plant vraagt om Kalium(K), waarom ?

Uw plant vraagt om Kalium(K), waarom ?

​Kalium is een zeer belangrijke voedingstof voor uw gewas. De aanwezigheid van Kalium (K) draagt zorg voor het goed verlopen van een groot aantal processen binnen in uw plant. Zo gebruikt de plant Kalium voor fotosynthese, maar ook voor productie en transport van koolhydraten, energievoorziening en vochthuishouding. Kalium (K) wordt ook wel een kwaliteitselement genoemd en dat heeft alles te maken met het feit dat het bij zoveel processen betrokken is. Kalium (K) zorgt bijvoorbeeld ook voor kwaliteitseigenschappen zoals smaak, kleur, geur en houdbaarheid. Het zal dus duidelijk zijn bij een Kalium tekort (K) zullen alle functies in mindere mate uitgevoerd met vaak zeer ongewenste resultaten. Let wel op want een overmaat kan zoutschade veroorzaken.
Meer lezen

stikstoftekort

Het grote belang van Stikstof (N)

Het grote belang van Stikstof (N)

Stikstof is één van de belangrijkste elementen die een plant nodig heeft. Het is een belangrijk onderdeel van eiwitten, chlorofyl, vitaminen, hormonen en DNA. Stikstof is, als een component van enzymen, betrokken bij alle enzymreacties en het speelt een actieve rol in het metabolisme van de plant.

Stikstof wordt door de plant hoofdzakelijk opgenomen in de vorm van nitraat en ammonium. Het kan echter ook via kleine organische moleculen worden geabsorbeerd. Het is voor de plant van essentieel belang dat de balans tussen nitraat en ammonium in correct is, dit om te voorkomen dat de rhizo-sfeer (wortelomgeving) een te hoge pH waarde zou bereiken. De balans tussen nitraat en ammonium dragen dus voor een groot deel bij aan de smaak en houdbaarheid van de oogst

Meer lezen

magnesiumtekorten

Magnesium (Mg) tekort en hoe je dat oplost

Magnesium (Mg) tekort en hoe je dat oplost

Magnesium is een essentieel element voor planten. Magnesium vormt de bouwstenen voor chlorofyl (bladgroen) en is daarom essentieel voor de fotosynthese van de plant. Daarnaast is Magnesium een belangrijke rol toebedeeld bij de overdracht van energie. Magnesium is net als calcium een onderdeel van ons leidingwater en is van invloed op de waterhardheid. Anorganische magnesium meststoffen worden op dezelfde basis geproduceerd als die worden gebruikt voor kalium meststoffen.

Meer lezen

fosfortekorten-big

Fosfor (P) en het belang voor jouw plant

Fosfor (P) en het belang voor jouw plant

Fosfor speelt een belangrijke rol bij in hoe de plant adem haalt en bij de energievoorziening van de plant. Fosfor is bijvoorbeeld heel belangrijk voor een goede wortelgroei en jeugdgroei en dat met namen in het vroege voorjaar . Fosfor is daarnaast ook betrokken bij de vorming van eiwitten en DNA.
In de natuur komt het element voor in de vorm van fosfaten: verbindingen van fosfor met zuurstof.
Bij fosfaatgebrek stagneert de groei en ontwikkeling van het gewas.

Meer lezen

wat-is-ijzergebrek-en-hoe-ga-je-het-tegen

Wat is ijzer (Fe) gebrek en hoe ga je het tegen

Wat is ijzer (Fe) gebrek en hoe ga je het tegen

IJzer is erg belangrijke voedingstof voor een plant. Het is een mineraal dat door de plant gebruikt wordt voor de vorming van bladgroen.
Het speelt daarnaast een zeer grote en belangrijke rol in het fotosynthese proces. Daarnaast is ijzer een co-enzym. Co-enzymen zijn betrokken bij de werking van eiwitten, zoals enzymen.
Meer lezen