Fabrikanten

Advertentie

Alles wat u wilt weten over uw Koi vijver

Algemene voorwaarden

Wijziging wet 1 maart ’15

Geachte klant, door de gewijzigde wet van 1 maart 2015 zijn wij geconfronteerd met ingrijpende gevolgen voor onze gebruikelijke bedrijfsvoering. We worden strafbaar gesteld als we producten of informatie verstrekken aan klanten die zich schuldig maken aan beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt of grootschalige hennepteelt. We worden zelfs strafbaar gesteld als we onachtzaam zijn ten aanzien van onze klantenkring.

Keuze Greenline.nl online beperkte klantenkring

We hebben besloten om onze bedrijfsvoering voort te zetten en daarvoor moeten we onze klantenkring expliciet beperken tot de niet-strafbare hennepteler of andere gebruiker die zich niet strafbaar maakt aan beroeps- en bedrijfsmatige hennepteelt of grootschalige hennepteelt. Ondanks de wijzigingen in de Opiumwet blijft de wettelijke ruimte bestaan voor de niet-strafbare hennepteler die zichzelf voorziet in zijn behoefte. We weten dat het grootste deel van onze klantkring tot deze doelgroep behoort en we verwachten zo onze dienstverlening te kunnen voortzetten door onze bedrijfsvoering specifiek op deze doelgroep in te richten.

Nieuwe Algemene Voorwaarden

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke kaders hebben we onze bedrijfsvoering anders ingericht. We hebben nieuwe Algemene Voorwaarden waarin we onze beperkte klantenkring hebben benoemd. Om zeker te zijn dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden bij iedereen bekend zijn, hebben we deze boodschap bij ons start scherm ingericht en zullen we u bij het plaatsen van een bestelling nogmaals wijzen op de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Alleen als u onze gewijzigde Algemene Voorwaarden accepteert kunnen wij u van dienst zijn.

Gevolgen voor de klant

We vragen uw akkoord voor onze gewijzigde Algemene Voorwaarden en daarnaast hebben we ons assortiment moeten beperken en hebben we een limiet op bepaalde producten moeten instellen. We kunnen alleen nog maar leveren voor een inrichting met een beperkte omvang. We begrijpen dat momenteel veel onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden voor de niet-strafbare hennepteler. We willen op korte termijn een factsheet op de website brengen om de kaders voor de niet-strafbare hennepteler te verduidelijken.

Vragen

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht over de nieuwe werkwijze van uw vertrouwde Greenline.nl website. Als u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht of naar aanleiding van onze nieuwe Algemene Voorwaarden kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Leverings voorwaarden.

 • - Al onze aanbiedingen / offertes , zowel mondeling als schriftelijk , zijn vrijblijvend .
 • -Wij leveren de goederen in beginsel uitsluitend af tegen betaling a contant of indien voorafgaand aan de levering het volledige factuurbedrag op onze bankrekening is bijgeschreven.
 • -De transporteur heeft het recht de bestelling weer retour te nemen als het remboursbedrag niet voldaan kan worden .
 • -Wij zullen de verkoop van zaken en goederen weigeren indien wij weten of ernstige reden hebben om te vermoeden dat deze bestemd is voor de hennepteelt .

Retourgoederen

 • -De afnemer/klant is verplicht het door ons aan hem geleverde binnen 24 uur na levering te controleren op eventuele manco's of beschadigingen en deze binnen de gestelde termijn aan ons te melden . Wij zijn gerechtigd klachten na afloop van deze termijn niet (meer) in behandeling te nemen .
 • -Het geleverde moet nog nieuw , schoon , ongebruikt , onbeschadigd en in originele verpakking zijn en kan met de op zijn naam gestelde factuur , na overleg met ons , retour genomen worden .
 • -Het geleverde wordt door onze technische dienst/fabrikant gecontroleerd voordat er tot crediteren word overgegaan.

Retourgoederen internetbestellingen

 • - Zie retourgoederen , echter heeft de afnemer/klant nu 7 dagen na dagtekening factuur de tijd dit aan ons te melden , zonder specifieke opgaaf van reden.
 • -Speciaal , op bestelling gemaakte en derhalve maatwerk producten vallen buiten dit recht .
 • -De kosten van retourzending zullen nooit voor vergoeding in aanmerking komen.

Garantie

 • -Op het door ons geleverde worden geen andere od verdere garanties verstrekt dan die door de desbetreffende producent of leverancier aan ons zijn verstrekt..
 • -De garantie bedraagt nooit een langere termijn dan 12 maanden na levering.
 • -Het geleverde dat ter reparatie aangeboden wordt , dient franco aan ons adres geleverd te worden . Wij zijn gerechtigd de kosten van reparatie of onderzoek aan de klant / afnemer in rekening te brengen .
 • -Er geld geen garantie op stek-,zaaigoed en op ander levend materiaal.

Aansprakelijkheid

 • -Behoudens aangetoonde opzet of grove schuld aan onze zijde aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor (vervolg)schade die ;
 • *Geheel of gedeeltelijk ontstaat door foutieve aansluiting.
 • *Geheel of gedeeltelijk ontstaat door onrechtmatig gebruik van het door ons geleverde.
 • *Ontstaat terwijl er sprake is van onrechtmatige elektriciteitsafname.

Algemeen

 • -Indien de levering niet geschied onder rembours hanteren wij een betalingstermijn van 15 dagen .
 • -Tot betaling van de factuur blijven de goederen eigendom van Greenline B.V.
 • -Wij zijn niet gehouden aan offertes of aanbiedingen , dan wel een onderdeel daarvan , bij een kennelijke vergissing of verschrijving , typ- , of zetfout .

Bij vragen kunt u ten alle tijden , tijdens onze openingstijden , contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling verkoop .

Met vriendelijke groet

Het Greenline Team

Uw ipadres is: 54.224.108.85
Copyright © 2018 Greenline.nl. Aangeboden door Greenline.nl